Mevzuat


Öz GelirT.C. Strateji ve Bütçe BaşkanlığıTÜBİTAKİZKAUDAPTAGEMAvrupa Birliği58/K Projeleri

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58 inci maddesinin (k) fıkrası uyarınca Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında yürütülen; araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik faaliyet ve projeleri

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58 inci maddesinin (k) fıkrası
k) (Ek: 16/2/2016-6676/5 md.) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri ile faaliyetleri sonucunda elde edilen gelirler döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında toplanır. Bu gelirlerden (b) fıkrası uyarınca yapılacak olan kesintiler de dâhil herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu kapsamda görev yapan öğretim elemanına ödenecek gelirin yüzde 85’i, herhangi bir vergi kesintisi yapılmaksızın ilgili öğretim elemanına ödenir. Kalan tutar, (b) fıkrasında belirtilen işler için kullanılır. Bu kapsamda değerlendirilecek proje ve faaliyetlere, öğretim elemanının müracaatı doğrultusunda, üniversite yönetim kurulunun izni ile karar verilir.

Yönerge için tıklayınız.

Başvuru formu için tıklayınız.

Ara rapor formatı için tıklayınız.

Sonuç raporu formatı için tıklayınız.

2547 Sayılı 58/k Maddesi kapsamındaki Faaliyet ve Projeleri Değerlendirme Komisyonu için tıklayınız.

 

 


Debis Girişi

Kullanıcı: @
Şifre:

 

DEBİS Öğrenci Şifre Değiştirme Arabirimi

DEBİS Personel Şifre Değiştirme için Kampüs Bilgi İşlem birimine gitmeniz gerekmektedir.