AB Projeleri

Desteklenen Projelere Ait İşlemlerMevzuat

1-Kabul edilen projeler için Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından proje özel hesabı açılır ve ilgili projeyi finanse eden kuruluşa bildirilir.

2- Fonlayan kurum tarafından (AB Komisyonu, T.C. Ulusal Ajansı, EMBO vb.) sözleşme hazırlanarak yürütücülere gönderilir. Proje sözleşmeleri yürütücüler tarafından, üst yönetim imzalarının da ardından ilgili kurumlara gönderilir.

4-Projenin Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi belirlenir. İlgili formlara ulaşmak için bünyemizdeki AB Proje Uzmanlarına ulaşınız.

5-Proje ödemeleri için kullanılacak Proje Yürütücüsüne ait banka hesap bilgisi bildirilir.

6-Sözleşme örneği ve imzalanan formlarla birlikte birimimize gönderilerek proje dosyası oluşturulur.

7-Desteklenen projenin ödenek aktarması yapıldıktan sonra harcama işlemleri başlatılacaktır.

8-Tüm ödeme talep işlemleri için Koordinatörlüğümüz yürütücülere destek vermektedir. Ardından muhasebeleştirme ve ödeme işlemleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

Avrupa Birliği ve Uluslar Arası kuruluşlar tarafından desteklenen proje harcamaları “Avrupa Birliği Ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması Ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/11/20071127-2.htm


Debis Girişi

Kullanıcı: @
Şifre:

 

DEBİS Öğrenci Şifre Değiştirme Arabirimi

DEBİS Personel Şifre Değiştirme için Kampüs Bilgi İşlem birimine gitmeniz gerekmektedir.