TEKNOFEST HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ KAPSAMINDAKİ KONULARA YÖNELİK, ÖĞRENCİ KATILIMLI ARAŞTIRMA PROJE ÇAĞRISI

28-03-2022

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

TEKNOFEST HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ KAPSAMINDAKİ KONULARA YÖNELİK, ÖĞRENCİ KATILIMLI ARAŞTIRMA PROJE ÇAĞRISI

 

GENEL ÇERÇEVE

Türkiye, Dördüncü Sanayi Devrimi sürecinde Milli Teknoloji Hamlesi ile kendi stratejisini hayata geçirerek teknolojide öncü ülkelerden biri olmayı amaçlamaktadır. İlk defa 2018 yılında düzenlenen TEKNOFEST, ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi’ni gerçekleştirme hedefine yönelik olarak, teknoloji geliştirme konusunda kritik öneme sahip kurum ve kuruluşların paydaşlığında düzenlenen, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir. Festival kapsamında, geleceğin odak teknoloji alanlarında gerçekleştirilen yarışmalara ilkokuldan lisansüstü seviyeye kadar her eğitim seviyesinden öğrenciler, mezunlar ve profesyoneller katılabilmektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi, girişimcilik ve yenilikçilik alanında geleceğe yön veren, eğitim ve bilim merkezi olma vizyonu ve Araştırma Üniversitesi kimliği ile 40. yılında faaliyetlerini sürdürmektedir ve öğrenci katılımlı bilimsel çalışmalara önem vermektedir. Üniversitemiz Bilimsel Araştırma ve Koordinasyon Birimi (BAP) ülkemizin mühendislik tabanlı insan kaynağına katkı sunmayı amaçlayan TEKNOFEST kapsamındaki konulara yönelik projelerin yürütülmesi amacıyla üniversitemiz araştırmacılarımızın ve öğrencilerimizin birlikte başvuru yapabileceği özel bir çağrı açmıştır. Güdümlü proje çağrısı kapsamında, var olan problemlere bilimsel açıdan yaklaşarak alternatif çözümler sunacak, farklı disiplinlerde yer alan akademik personelimizin ve öğrencilerimizin eşgüdümlü bir şekilde çalışmasına imkân sağlayacak, katma değeri yüksek, özgün projeler desteklenecektir.

Bu çağrıda, Ülkemizin küresel rekabet gücünü artırarak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı temin etmeyi amaçlayan Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirmeyi hedefleyen TEKNOFEST kapsamında odaklanılan kritik teknoloji alanlarına yönelik projelerin desteklemesi amaçlanmıştır.

KAPSAM

Bu çağrı kapsamında aşağıda alt başlıkları bulunan Ar-Ge projeleri desteklenecektir:

• İnsansız Su Altı Sistemleri
• Uluslararası İnsansız Hava Araçları
• Savaşan İHA
• Çevre ve Enerji Teknolojileri
• Tarımsal İnsansız Kara Aracı
• Tarım Teknolojileri
• Uluslararası İnsansız Hava Aracı
• Jet Motor Tasarımı
• Akıllı Ulaşım
• Uluslararası Serbest Görev İHA
• Drone
• Türkçe Doğal Dil İşleme
• Robotik
• Pardus 21 Hata Yakalama ve Öneri
• Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri ( Eğitim Teknolojileri, Biyoteknoloji, İletişim Teknolojileri, Sanayide Dijital Teknolojiler, Sağlıkta Yapay Zeka, Engelsiz Yaşam, İnsanlık Yararına Teknolojiler, Deprem, Arkeoloji)

BAŞVURU SÜRECİ

Proje başvuruları BAPSİS üzerinden yapılarak BAP Koordinasyon Birimine iletilecektir. Başvuruların 29.04.2022 tarihi, mesai bitimine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. Projelerin değerlendirilmesi DEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir.

ÇAĞRIYA ÖZEL HUSUSLAR

Bu çağrıya özel hususlar aşağıda listelenmiştir.

– Proje başvurusunun Ar-Ge niteliği taşıması zorunludur
– Proje konusu çağrıda ifade edilen kapsamda olmalıdır
– Yürütücülüğünü öğretim üyelerinin üstlendiği bu projelerde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler araştırmacı olarak görev alabilir.
– Proje süresi en az 6 ay, en fazla 12 ay olmalıdır.
– Bu projeler kapsamında yalnızca araştırmanın yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan sarf malzemesi, alet, teçhizat ve hizmet alımına yönelik giderler için mali destek sağlanır. Bu kapsamda, bilgisayar, tablet bilgisayar, yazıcı ve sempozyum katılımı gibi giderler için mali destek sağlanmaz.
– Öğretim üyeleri eş zamanlı olarak bu türde yalnızca iki projenin yürütücülüğünü üstlenebilirler.

• Başvuru Aşaması

Proje başvuruları, https://bapsis.deu.edu.tr/ internet adresinde yer alan Bilimsel Araştırma Proje Süreçleri Yönetim Sistemi kullanılarak gerçekleştirilir. Başvuruların 29.04.2022 tarihi, mesai bitimine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

• Proje Bütçesi

Projesi çağrısı için bütçe üst limiti 15.000 TL olarak belirlenmiştir.

• Projenin Raporlandırılması ve Sonuçlandırılması

Öngörülen takvime ve önerilen içeriğe uygun olarak devam eden projeler için gelişme raporu hazırlanması istenmez. Ancak, proje çalışmasında başarısızlık veya diğer sorunlar ortaya çıkması durumunda proje yürütücüsü durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde gelişme raporunu BAP Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür.

Proje tamamlandığında, BAP Komisyonu tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanan proje sonuç raporunun BAPSIS üzerinden BAP Komisyonuna sunulması zorunludur. Sonuç raporları BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilir. Ancak, Komisyon gerekli gördüğü durumlarda hakem görüşlerine de başvurarak değerlendirmesini tamamlayabilir.

Bu çağrı kapsamındaki projelerin sonuçlarının bilimsel yayına dönüştürülmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, proje sonuçlarının bilimsel bir toplantıda (kongre, sempozyum, öğrenci kongresi vb.) sunulması beklenir.

 

 

 


Debis Girişi

Kullanıcı: @
Şifre:

 

DEBİS Öğrenci Şifre Değiştirme Arabirimi

DEBİS Personel Şifre Değiştirme için Kampüs Bilgi İşlem birimine gitmeniz gerekmektedir.