TEKNOFEST 2023-2024 TEKNOLOJİ YARIŞMALARINA YÖNELİK LİSANS ÖĞRENCİSİ KATILIMLI ARAŞTIRMA PROJE ÇAĞRISI

31-05-2023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

TEKNOFEST 2023-2024 TEKNOLOJİ YARIŞMALARINA YÖNELİK

 LİSANS ÖĞRENCİSİ KATILIMLI ARAŞTIRMA PROJE ÇAĞRISI

 

GENEL ÇERÇEVE

Türkiye, Dördüncü Sanayi Devrimi sürecinde Milli Teknoloji Hamlesi ile kendi stratejisini hayata geçirerek teknolojide öncü ülkelerden biri olmayı amaçlamaktadır. İlk defa 2018 yılında düzenlenen TEKNOFEST, ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi’ni gerçekleştirme hedefine yönelik olarak, teknoloji geliştirme konusunda kritik öneme sahip kurum ve kuruluşların paydaşlığında düzenlenen, dünyanın en büyük teknoloji yarışmaları festivalidir. Festival kapsamında, geleceğin odak teknoloji alanlarında gerçekleştirilen yarışmalara ilkokuldan lisansüstü seviyeye kadar her eğitim seviyesinden öğrenciler, mezunlar ve profesyoneller katılabilmektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Üniversitesi kimliği ile 40. yılında girişimcilik ve yenilikçilik alanında geleceğe yön veren eğitim ve bilim merkezi olma vizyonu ile öğrenci katılımlı bilimsel çalışmalara önem vermektedir. Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, ülkemizin nitelikli insan kaynağına katkı sunmayı amaçlayan TEKNOFEST kapsamındaki yarışmalara yönelik projelerin yürütülmesi amacıyla araştırmacılarımızın ve öğrencilerimizin birlikte başvuru yapabileceği özel bir çağrı açmıştır.

Bu çağrıda Teknofeste başvuru yapan takımlar ve yürütücülerine yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanmıştır. Teknofest başvurusunda danışman belirtmeyen takımlar bir akademisyen yürütücülüğünde başvurmalıdır.

BAŞVURU SÜRECİ

Proje başvuruları BAPSİS üzerinden yapılarak BAP Koordinasyon Birimine iletilecektir. Projelerin değerlendirilmesi DEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir.

KAPSAM

Bu çağrı kapsamında aşağıda yer alan yarışmalara ve teknofestin açacağı diğer yarışmalara başvurusu yapılan projeler desteklenecektir.

 • Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması
 • Jet Motor Tasarım Yarışması
 • Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması
 • Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması
 • Tarım Teknolojileri Yarışması
 • Tarımsal İka Yarışması
 • Helikopter Tasarım Yarışması
 • Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması
 • Turizm Teknolojileri Yarışması
 • Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri
 • Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması
 • Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması
 • Çip Tasarım Yarışması
 • Model Uydu Yarışması
 • Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması
 • Sürü Robotlar Yarışması
 • Karma Sürü Simülasyon Yarışması
 • Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması
 • Uçan Araba Yarışması
 • Akıllı Ulaşım Yarışması
 • İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması
 • İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması
 • Robotik Yarışmaları
 • Savaşan İHA
 • Dikey İnişli Roket Yarışması
 • Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması
 • EC Elektrikli Araç Yarışması
 • Hyperloop Geliştirme Yarışması
 • Roket Yarışması
 • Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması
 • Eğitim Teknolojileri Yarışması
 • Türkçe Doğal İşleme Yarışması
 • Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması

 

ÇAĞRIYA ÖZEL HUSUSLAR

Bu çağrıya özel hususlar aşağıda listelenmiştir.

 • Öngörülen projelerin araştırma projesi niteliğinde olması zorunludur.
 • Proje konusu çağrıda ifade edilen kapsamda olmalıdır.
 • Proje süresi en az 6 ay, en fazla 12 ay olmalıdır.
 • Bu projeler kapsamında yalnızca araştırmanın yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan sarf malzemesi, makine-teçhizat, yolluk-yevmiye ve hizmet alımına yönelik giderler için mali destek sağlanır. Bu kapsamda, bilgisayar, tablet bilgisayar, yazıcı ve sempozyum katılımı gibi giderler için mali destek sağlanmaz.
 • Öğretim üyeleri eş zamanlı olarak bu türde yalnızca iki projenin yürütücülüğünü üstlenebilirler. Ayrıca, öğretim üyelerinin bu tür projelerdeki görevleri diğer projelerde alabilecekleri görevlerin sayısının belirlenmesinde dikkate alınmaz.
 • Başvuru Aşaması

Proje başvuruları, https://bapsis.deu.edu.tr/ internet adresinde yer alan Bilimsel Araştırma Proje Süreçleri Yönetim Sistemi kullanılarak gerçekleştirilir.

 • Proje Bütçesi

Proje çağrısı için bütçe üst limiti 25.000 TL olarak belirlenmiştir.

 • Projenin Raporlandırılması ve Sonuçlandırılması

Öngörülen takvime ve önerilen içeriğe uygun olarak devam eden projeler için gelişme raporu hazırlanması istenmez. Ancak, proje çalışmasında başarısızlık veya diğer sorunlar ortaya çıkması durumunda proje yürütücüsü durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde gelişme raporunu BAP Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür.

Proje tamamlandığında, BAP Komisyonu tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanan proje sonuç raporunun BAPSIS üzerinden BAP Komisyonuna sunulması zorunludur. Sonuç raporları BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilir. Ancak, Komisyon gerekli gördüğü durumlarda hakem görüşlerine de başvurarak değerlendirmesini tamamlayabilir.

Bu çağrı kapsamındaki projelerin sonuçlarının bilimsel yayına dönüştürülmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.


Debis Girişi

Kullanıcı: @
Şifre:

 

DEBİS Öğrenci Şifre Değiştirme Arabirimi

DEBİS Personel Şifre Değiştirme için Kampüs Bilgi İşlem birimine gitmeniz gerekmektedir.