T.C. Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü ile Üniversiteler Arasında İmzalanan “Haritacılık Alanında İşbirliği Protokolü”

14-11-2023

     Ulusal haritacılık kurumu olan Harita Genel Müdürlüğü (HGM) ile bünyesinde harita, jeodezi ve fotogrametri, geomatik mühendisliği ve harita mühendisliğine yakın disiplinleri barındıran Üniversiteler arasında haritacılık alanında proje, araştırma-geliştirme ve eğitim amaçlı ortak çalışmalar yapılması maksadıyla hazırlanan ilgi Protokol, Ek-1 Özel Dağıtım Planındaki Üniversiteler tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
     Proje, araştırma-geliştirme ve eğitim amaçlı ortak çalışmalara yönelik 2023-2024 dönemi için “Faaliyet Takvimi” Ek-2’de, Protokol gereği HGM’ce belirlenen ve öncelikli olarak desteklenecek olan “Öncelikli Araştırma Konusu Listesi” Ek-3’de, “Öncelikli Araştırma Konusu Formu” Ek-4’de ve “Araştırma Konusu Öneri Formu (Boş)” Ek-5’de gönderilmiş olup, konu ile ilgili detaylı bilgiler www.harita.gov.tr adresinde sunulmuştur.
    Bu kapsamda, 08 Aralık 2023 tarihine kadar, Ek-5’de gönderilen forma uygun olarak haritacılık alanında desteklenmesini istedikleri araştırma çalışmalarına yönelik, veri ve/veya araştırmacı talepleri ve HGM’ce belirlenen (Ek-3 ve Ek-4) araştırma konusuna ilişkin görüşlerin yazı ile birimimize ve e-posta ile bap@deu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Ek-1 için tıklayınız.
Ek-2 için tıklayınız.
Ek-3 için tıklayınız.
Ek-4 için tıklayınız.
Ek-5 için tıklayınız.

Debis Girişi

Kullanıcı: @
Şifre:

 

DEBİS Öğrenci Şifre Değiştirme Arabirimi

DEBİS Personel Şifre Değiştirme için Kampüs Bilgi İşlem birimine gitmeniz gerekmektedir.