Çevre Ve İklim Değişikliği Konularına Yönelik Lisans Öğrencisi Katılımlı Proje Çağrı Dönemi 12.03.2023 23:59’a Kadar Uzatılmıştır.

06-03-2023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONULARINA YÖNELİK LİSANS ÖĞRENCİSİ KATILIMLI PROJE ÇAĞRISI

GENEL ÇERÇEVE

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedeflerinden biri olan “Sorumlu Üretim ve Tüketim” endüstriyel ve toplumsal olarak sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını sağlamayı amaçlamaktadır. Doğal kaynakları korumak ve sürdürülebilir üretim için endüstriyel faaliyetlerin yeşil teknolojilere geçiş yapması gereklidir. Kimyasal ve organik atıklardan değerli kimyasalların geri kazanımı ve endüstriyel hammadde niteliği taşıyan katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi ile çevre ve iklim değişikliğini kontrol atına almak mümkündür.

Üniversitemiz, 2030’a kadar her yerde herkesin sürdürülebilir kalkınmayla ilgili bilgi ve farkındalık edinmesinin ve doğayla uyum içinde bir yaşam sürmesinin güvence altına alınması toplumsal hedefiyle uyumlu olarak,  bu anlayışın endüstriye ve topluma yayılımını sağlamak üzere Çevre ve İklim Değişikliği başlığında yeşil dönüşüm, yeşil üretim, yeşil ürünler ve yeşil tüketim için yenilikçi yaklaşımlar içeren Lisans ve yüksek lisans projelerini destekleyecektir.

KAPSAM

 • Atıklardan biyoyakıt üretimi
 • Atıklardan biyoplastik üretimi
 • Atıklardan değerli kimyasalların geri kazanılması
 • Atık gazlardan yakıt ve yeşil kimyasal üretimi
 • Atıklardan değerli metallerin geri kazanımı
 • Alg teknolojisi ile değerli kimyasal ve yakıt üretimi
 • Yeşil kimyasal üretim teknolojileri
 • Yeşil üretim ve yeşil tüketim farkındalığı için yenilikçi yönetsel yaklaşımlar

BAŞVURU SÜRECİ

Proje başvuruları BAPSİS üzerinden yapılarak BAP Koordinasyon Birimine iletilecektir. Başvuruların 12.03.2023 saat 23:59’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. Projelerin değerlendirilmesi DEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir.

ÇAĞRIYA ÖZEL HUSUSLAR

Bu çağrıya özel hususlar aşağıda listelenmiştir.

 • Öngörülen projelerin araştırma projesi niteliğinde olması zorunludur.
 • Proje konusu çağrıda ifade edilen kapsamda olmalıdır.
 • Proje süresi en az 6 ay, en fazla 12 ay olmalıdır.
 • Bu projeler kapsamında yalnızca araştırmanın yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan sarf malzemesi, makine-teçhizat, yolluk-yevmiye ve hizmet alımına yönelik giderler için mali destek sağlanır. Bu kapsamda, bilgisayar, tablet bilgisayar, yazıcı ve sempozyum katılımı gibi giderler için mali destek sağlanmaz.
 • Öğretim üyeleri eş zamanlı olarak bu türde yalnızca iki projenin yürütücülüğünü üstlenebilirler. Ayrıca, öğretim üyelerinin bu tür projelerdeki görevleri diğer projelerde alabilecekleri görevlerin sayısının belirlenmesinde dikkate alınmaz.
 • Başvuru Aşaması

Proje başvuruları, https://bapsis.deu.edu.tr/ internet adresinde yer alan Bilimsel Araştırma Proje Süreçleri Yönetim Sistemi kullanılarak gerçekleştirilir. Başvuruların 05.03.2023 saat 23:59’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

 • Proje Bütçesi

Proje çağrısı için bütçe üst limiti 25.000 TL olarak belirlenmiştir.

 • Projenin Raporlandırılması ve Sonuçlandırılması

Öngörülen takvime ve önerilen içeriğe uygun olarak devam eden projeler için gelişme raporu hazırlanması istenmez. Ancak, proje çalışmasında başarısızlık veya diğer sorunlar ortaya çıkması durumunda proje yürütücüsü durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde gelişme raporunu BAP Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür.

Proje tamamlandığında, BAP Komisyonu tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanan proje sonuç raporunun BAPSIS üzerinden BAP Komisyonuna sunulması zorunludur. Sonuç raporları BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilir. Ancak, Komisyon gerekli gördüğü durumlarda hakem görüşlerine de başvurarak değerlendirmesini tamamlayabilir.

Bu çağrı kapsamındaki projelerin sonuçlarının bilimsel yayına dönüştürülmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.


Debis Girişi

Kullanıcı: @
Şifre:

 

DEBİS Öğrenci Şifre Değiştirme Arabirimi

DEBİS Personel Şifre Değiştirme için Kampüs Bilgi İşlem birimine gitmeniz gerekmektedir.