Ulusal Deprem Araştırma Programı Çağrılı Projeler Duyurusu

06-02-2019

AFAD Başkanlığı tarafından 2012 yılında başlatılan “Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP)” ile ülkemizin deprem konusundaki öncelikli alanlarında sonuç odaklı, teknolojik gelişmelerle sorunların çözülmesine yönelik uygulamaların sağlanması, yeni bilgilerin üretilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve bu araştırmaların çok katılımcı yapıya ve uygulamaya aktarılabilen projelere dönüştürerek ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda Ulusal Deprem Araştırma Programı kapsamında “Çağrılı Proje” teklifine çıkılacak olup, proje önerileri 1 Şubat tarihinden itibaren başvurular başlamak üzere 1 Mart tarihine kadar toplanacaktır.

2018 yılında UDAP kapsamında desteklenecek olan Kamu kurumlarının ve üniversitelerin önereceği araştırma projeleri çağrısı açılmış olup çıkılan “Çağrılı Projeler” teklifi kapsamında deprem konusunda yeni bilgiler, ürün ve teknoloji geliştirmeyi hedefleyen uygulama odaklı proje önerileri desteklenecektir. Deprem konusunun yanısıra Afet ve Acil Durumlar konusunda da her türlü proje önerisi değerlendirilir desteklenecektir. Temel araştırma içerikli ve altyapı yatırımına yönelik proje önerileri desteklenmeyecektir. Proje önerileri, “Ulusal Deprem Araştırma Programı Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetmelik” uyarınca değerlendirilerek desteklenecektir.

Başkanlığın ilgili internet sitelerinde (https://www.afad.gov.tr/tr/2318/UDAP-Ulusal-Deprem-Arastirma-Programi) veya (https://deprem.afad.gov.tr) adreslerinden detaylı bilgilerle beraber ulaşabileceğiniz “Proje Öneri Formu” doldurularak, UDAP yönetmeliğinde belirtilen kurallara uygun olarak yapılacak proje önerileri için son başvuru tarihi 1 Mart 2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihe kadar proje önerilerinin 1 asıl 1 kopya olmak üzere aşağıda belirtilen iletişim adresine kargo ile iadeli taahhütlü ve udap@afad.gov.tr adresine elektronik olarak gönderilmesi gerekmektedir.


Debis Girişi

Kullanıcı: @
Şifre:

 

DEBİS Öğrenci Şifre Değiştirme Arabirimi

DEBİS Personel Şifre Değiştirme için Kampüs Bilgi İşlem birimine gitmeniz gerekmektedir.