Akademik Düzeyde Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi Etkinliği

08-08-2019

ETKİNLİĞİN AMACI: Üniversitelerimizde sosyal, fen, mühendislik ve eğitim alanlarında görev yapan araştırmacıların ve doktoranın son aşamasında bulunan öğrencilerin Bilimsel Araştırma Proje önerisi hazırlama ve yürütme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

KAPSAMI: Katılımcılara, proje hazırlama öncesi bilinmesi gereken; temel kavramlar, bilimsel araştırma konusunun seçimi, Hipotez kurma, Araştırmanın planlanması, Araştırma sonuçlarının analizi, Proje yönetimi ve dokümantasyonun konuları etkileşimli seminerlerle anlatılacaktır. Verilen bilgiler doğrultusunda katılımcılara proje yazımı konularında uygulamalar yaptırılacaktır. Proje döngüleri ve aşamaları aktif tartışmalarla ele alınacaktır. Katılımcılara kabul ve ret edilmiş proje örnekleri sunularak, kazandıkları bilgilerin pekiştirilmesi için panel provasını yaşamaları sağlanacaktır. Eğitim sonunda katılımcıların proje önerilerini hazır hale getirmeleri temin edilecektir.

KATILIMCI SEÇİMİNE İLİŞKİN KRİTERLER

 • Yeterliliğini almış ve tez önerisi kabul edilmiş doktora öğrencileri ile herhangi bir kurumda çalışan doktora derecesi veya tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık derecesine sahip araştırmacı olması,
 • Etkinliğe bir proje önerisi ile katılıyor olması,
 • Belirtilen araştırma projelerinden (1001- Bilim ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, 3501- Kariyer Geliştirme Programı, 1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı,1007- Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı,1011 – Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı, AB Çerçeve veya Uluslararası İkili Proje Destekleri Programlarından)  herhangi birini yürütmüyor/yürütmemiş olması, (Tercihen, sunduğu TÜBİTAK Araştırma Projesi önerisi olumsuz sonuçlanmış olması.)
 • Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olması,
 • Seçilecek katılımcıların tercihen dengeli dağılımlı (farklı okul/kurum/şehirlere göre) olması,
 • Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması.

Öncelikle farklı disiplinlerden eşit sayıda katılımcı alınması planlandığından, etkinliğe kabul başvuru sırasına göre yapılmayacaktır. Sosyal, fen, mühendislik ve eğitim alanlarının her birinden yeterli başvurunun olmaması durumunda, eksiklikler diğer alanlardan karşılanacaktır.

KATILIM:

 • Etkinliğe katılmadan önce başvurmak ve başvurunun kabul edilmesi gerekmektedir.
 • Etkinliğe kabul edilenler ve edilemeyen başvuru sahiplerine 29 Ağustos 2019 tarihinden sonra mail yoluyla bilgi verilecektir.
 • Katılımcıların toplantıya kişisel bilgisayarları ve proje fikri ile katılmaları gerekmektedir.
 • Katılımcılara, program sonunda katılım sertifikası verilecektir.
 • Katılımcıların masrafları proje bütçesinden desteklenecektir.
 • KTÜ dışından katılan katılımcıların kırtasiye, yol, iaşe ve konaklama giderleri ile KTÜ’den katılanların kırtasiye ve iaşe giderleri proje bütçesinden karşılanacaktır.

Etkinlik 3 gün devam edecek olup, katılım %100 zorunludur. Katılımcılara etkinlik programı ve diğer bilgilendirmeler etkinlik öncesi mail yoluyla yapılacaktır.

ETKİNLİK YERİ:  KTÜ, Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Salonları, Hukuk Fakültesi 4.kat

TARİHİ: 13-15 EYLÜL 2019

KATILIMCI SAYISI: Proje Hazırlama etkinliğimiz 4 alandan (sosyal, fen, mühendislik ve eğitim) ortalama 7 kişinin katılabileceği toplam 28 kişiden oluşacak şekilde planlanmıştır.

PROJE EKİBİ:

KOORDİNATÖR:

Prof.Dr. Asim KADIOĞLU

EĞİTMENLER:

Prof.Dr. Asim KADIOĞLU (KTÜ, Biyoloji Bölümü)

Prof. Dr. Nurettin YAYLI  (KTÜ, Eczacılık Fakültesi)

Prof. Dr. Yener EYÜBOĞLU (KTÜ, Jeoloji Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Birdoğan BAKİ  (KTÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Prof. Dr. Bülent GÜVEN  (KTÜ, Eğitim Fakültesi)

BAŞVURU:

Prof.Dr. Asim KADIOĞLU (Proje koordinatörü)

Adres : Karadeniz Teknik Üniversitesi

Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 61080 Trabzon

Tel: 0462 3772436  – 0462 3771693

e-posta: projeegitimi2237@gmail.com

NOT: Başvurular, internet aracılığıyla yukarıdaki belirtilen mail adresine   Başvuru Formu  gönderilerek yapılabilir.

Kaynak: http://www.ktu.edu.tr/tto-duyuru25939


Debis Girişi

Kullanıcı: @
Şifre:

 

DEBİS Öğrenci Şifre Değiştirme Arabirimi

DEBİS Personel Şifre Değiştirme için Kampüs Bilgi İşlem birimine gitmeniz gerekmektedir.