2019 Yılı İtibari ile BAP Projeleri Kapsamında Verilecek Burslara İlişkin Detaylı Bilgi

03-01-2019

BURS VERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

 • Yüksek Lisans, Doktora ve Bireysel projelerde en fazla 1, Altyapı ve Çok Disiplinli Güdümlü Projelerde en fazla 2 öğrenciye burs verilebilir.
 • 2019 yılı aylık ödenecek burs miktarları tezli yüksek lisans için 1.400.-TL, doktora için 2.100.-TL’dir.
 • Projeler kapsamında yüksek lisans öğrencileri 12 ay, doktora öğrencileri 24 ay bursiyer olarak görev alabilir.
 • Yüksek Lisans ve Doktora projelerinde bursiyerlerin tez önerisinin onaylanmış olması gerekir. Burs verilmesine karar verilen diğer proje türlerinde ders aşamasındaki yüksek lisans ve doktora öğrencileri de burs alabilir.
 • Üniversitemiz Enstitülerinde kayıtlı doktora ve tezli yüksek lisans öğrencileri burs alabilir.
 • Bursiyerin herhangi bir kurum veya işyerinde ücret karşılığı çalışmıyor olması gerekir.
 • Yabancı uyruklu araştırmacılar bursiyer olamaz.
 • Çalıştırılacak bursiyer Türkiye sınırları içinde ikamet etmelidir.
 • Kırk yaşından gün almamış olmalıdır.
 • Aynı dönemde TÜBİTAK yurtiçi lisansüstü burs programı bursiyeri olmamalıdır.
 • Aynı dönemde başka bir proje kapsamında burs almamalıdır.
 • Proje yürütücüsü proje başvurusunda burs verilmesini öngörmüş olmalıdır. Projeye daha sonradan “burs” ekleme, yeni bir bursiyer ekleme, ek ödenek/fasıl aktarımı talep edilemez.
 • Proje kapsamında burs için ayrılan tutarlar başka bir kaleme aktarılamaz.
 • Proje süresince bursiyer değişikliği yapılmaması esastır. Zorunlu hallerde komisyon kararı ile bursiyer değişikliği yapılabilir.
 • Bursiyerin projeye sağlayacağı katkı, işinin tanımı, niteliği gerekçesi ve burs verilme süresi proje başvurusunda belirtilmelidir.
 • Bursiyerlere belirlenen burs miktarı görev yapılan ayı takip eden ay içerisinde proje bütçesinden ödenir.

 


Debis Girişi

Kullanıcı: @
Şifre:

 

DEBİS Öğrenci Şifre Değiştirme Arabirimi

DEBİS Personel Şifre Değiştirme için Kampüs Bilgi İşlem birimine gitmeniz gerekmektedir.