Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Bu sayfanın içeriği sürekli olarak telefon ve e-posta ile iletilen soruların derlemesidir.

1. Kimler proje başvurusu yapabilir?
Dokuz Eylül Üniversitesi kadrosunda olup; ilgili alanda doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış bulunan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, uzman ve araştırma görevlisi kadrolarındaki akademik personel proje yürütücüsü olabilir.
Önemli Not:
-27.02.2017 tarihli BAP Komisyon toplantısında alınan karara istinaden;
40.000.-TL ve üzeri bütçeli BAP projesi başvurularında, proje yürütücülerinin mükerrer başlık ve içerikte olmayan; kurumsal dış kaynaklara (Tübitak, İZ-KA, Kalkınma Bakanlığı vb.) 2016 ve 2017 yılı itibariyle başvurusu gerçekleşmiş veya devam eden en az 1(bir) projesi olması zorunludur. Eğer kurumsal dış kaynaklara başvurulan aynı proje ile BAP Koordinasyon Birimine başvuru yapılacaksa, BAP Koordinasyon Birimine başvuru esnasında projenin dış kaynaktan reddedildiğine dair belgenin sunulması gerekmektedir. Aksi takdirde sorumluluk proje yürütücülerine aittir.
-Dış kaynağa başvurulan proje farklı başlık ve içerikte ise sonucunun beklenmesine gerek yoktur. Sadece başvuru yapmış olmak yeterlidir ve BAPSİS Dış Kaynaklı Proje Giriş menüsü üzerinden kaydedilmiş olması gerekmektedir.
-40.000.-TL’den daha az bütçeli proje başvurularında dış kaynaklı proje başvuru koşulu yoktur.

2. En fazla kaç adet proje başvurusu yapılabilir?
Yönerge Md.14- Her proje yürütücüsü bu yönergede tanımlanan A Grubu Projelerinden 1,2,3,4,5,6,7. ve B Grubu 1. ve 2. Sıradaki projelerden aynı anda en fazla 2 projede yürütücü ve 2 projede de araştırmacı olarak yer alabilir. Eğer proje yürütücülüğü yoksa aynı anda 4 projede araştırmacı olabilir.
Üniversitemiz dışından olan araştırmacılar toplam araştırmacı sayısının %50 sini geçemez. Eğer proje yürütücülüğü yoksa aynı anda en fazla 4 projede araştırmacı olabilir. Mülkiyet Hakları ve Patent Desteği  Projeleri ve Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Destekleme Projeleri bu sınırlamanın dışında tutulur.

3. Proje başvurusu yapacağım yeri göremiyorum.
Üniversitemiz özgelirleri finansmanlı proje başvuruları; “Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerinin Seçimi, Kabulü, Değerlendirilmesi, Desteklenmesi Ve İzlenmesine İlişkin Yönerge”nin 3’üncü, 12’inci ve 13’üncü maddeleri doğrultusunda BAP Otomasyonu üzerinden gerçekleşecektir. http://bid.deu.edu.tr/deu-otomasyonlar/ adresinden “BAPSİS” bölümüne tıklayarak Debis şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. Proje başvuru, değerlendirme,kabul, izleme , değişiklik ve satın alma işlemlerine ilişkin tüm süreçler otomasyon üzerinden yürütülmektedir.
Daha fazla bilgi için “Nasıl Başvuru Yapılır?” sayfamızı da inceleyebilirsiniz.

4. Proje başvurusu yaptık, ne zaman kabul edilir? Proje değerlendirme sürecinde şu andaki aşama nedir?
Yürütücüler BAPSİS üzerinden projenin durumunu takip edebilirler. BAPSİS sisteminde proje başvurunuz BAP Komisyonu gündemine alındıktan sonra hakemlere gönderilir. Puanlama ve Komisyon değerlendirmesi sonrası onayı için Rektör’e sunulur. Başvuru sonucu BAPSİS üzerinden görülmektedir.Aynı zamanda e-posta ve ıslak imzalı yazı ile bilgilendirme yapılmaktadır.
Yönerge  ve BAP Komisyonu Çalışma Yönergesi‘nde daha ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

5. Projemiz yeni kabul oldu, satın alma talebi yapabilir miyiz? Nasıl yapacağız?
Projenizin kabul edildikten sonra “Satın Alma Talebi Nasıl Yapılır? sayfası”ndaki bilgilerden yararlanarak satınalma talebinizi hazırlayıp, Evrak Kayıt aracılığı ile birimimize gönderebilirsiniz.

6. Projemiz kabul oldu, malzemelerimi henüz almadım?
“Satın Alma Talebi Nasıl Yapılır? sayfası”ndaki bilgilerden yararlanarak satınalma talebinizi hazırlayıp, Evrak Kayıt aracılığı ile birimimize gönderebilirsiniz. BAPSİS üzerinden talep kaydı yapılıp da çıktıları birimimize ulaşmayan talepler üzerinde işlem yapamamaktayız.

7. Ama malzeme başvurularımızı projeyi hazırlarken başvurumuza giriş yapmıştık, biz hala malzeme bekliyoruz. Kimse bize otomasyondan da talep yapılacağını söylemedi. Tek tek yine malzemeleri girmeli miyim?
Proje süresince takvimine uygun olarak ihtiyaç duyulan ve onaylanmış malzeme/hizmet alımları, yolluk giderlerine ilişkin satın alma talep formu ve teknik şartnameler BAPSİS üzerinden oluşturularak ıslak imzalı birimimize iletilmelidir.

8. xxx no’lu proje talebinde malzemeler kısmında/diğer kısımlarda işlem yapamıyorum. Sürekli olarak hata veriyor. Ne yapmalıyım?
Proje talepleri ve kabul edilmiş proje bilgilerine yönelik BAPSİS’den kaynaklanan problemler için birimimizi arayınız. 412 13 85

9. BAPSİS’ten satın ama talebi yapamıyorum.
BAPSİS satınalma talep kılavuzunu inceleyiniz.

10. Satın alma talebinde bulunmak istediğim malzeme, hizmet vs. sistemde görünmüyor.
Projenizde yer almayan kalemler ile ilgili olarak, sistemden seçim yapsanız bile işlem gerçekleştirilmeyecektir.
Sistemde yer almayan malzeme girişleri, Maliye Bakanlığı’nın Taşınır Kayıt ve Kontrol Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır. BAPSİS’te yer almayan malzemeler ile ilgili önerilerinizi Kod Talep Formu‘nu doldurarak arastirma@deu.edu.tr adresine iletiniz. İlettiğiniz sarf, demirbaş, görevlendirme ve/veya hizmetin  birimini (mg, litre, adet, set, metre vs. gibi) ve hangi başlıklar altında yer alacağını belirtmeniz önemlidir. Önerileriniz daha sonra satınalma uzmanlarımız tarafından incelenecek ve mevzuata uygun ise ve sistemde yok ise, girişi gerçekleşecektir. Bize hangi kalemin hangi kod altına gireceği konusunda aynı formdaki kod grupları listesinden yararlanabilirsiniz.
TİF kodu tanımlamaları süreci, Maliye Bakanlığı’nın sistemi ile senkron yoğunluğuna bağlı olup, 20 günde bir defa tüm üniversite genelinde güncelleştirme yapılmaktadır.
Konu ile ilgili olarak 412 13 77’ten Elvan Hanım ile iletişime geçebilirsiniz.

11. Proje kapsamında kitap satın almak istiyorum, nasıl talep edeceğim?
Proje kapsamında kitap satın alınması talebi var ise, bu kitapların Üniversitemiz kütüphanesinin envanterinde mevcut olup olmadığına dair onaylı bir yazı alınmalı ve pdf formatında sunulmalıdır. Kitaplar demirbaş alımı niteliğindedir.Sistemde yer almayan kitap kodu talebi için Kitap ismi, yazar adı ve mutlaka ISBN kodu belirterek Kod Talep Formu‘u doldurup arastirma@deu.edu.tr adresine iletiniz.

12. Önceden yapmış olduğumuz satın alma talebi üzerinde ekleme, çıkarma, miktar değiştirme gibi işlemler yapamıyorum.
Evrak kayıt aracılığı ile göndermiş olduğunuz satın alma talepleri birimimiz tarafından evrak kayıt numarası ile sistemden onaylanmaktadır. Onaylanmış ve/veya talep ile ilgili teklif mektupları gönderilmiş satın alma talepleri üzerinde değişiklik yapılamaz. Ek talepleriniz için ancak yeni bir satın alma talebi oluşturabilirsiniz.

13. Projemizde bütçe kalemleri arası (tüketim / yolluk / demirbaş / hizmet bütçeleri) aktarma gerçekleşebilir mi? Bunun için ne yapmak gerekiyor?
BAP Uygulama Esasları s.9-10 üzerinde detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Onaylanan proje planında seyahat harcama kaleminde bulunan bütçe tutarları başka bir mal veya hizmet alımına aktarılamaz.
31.12.2015 öncesinde başlayan projelerde; bütçe kalemleri arasında kaynak aktarımı yapabilmeniz için, gerekçelerini de belirterek konu ile ilgili bütün taleplerinizi içeren şu formu doldurup, evrak kayıt birimi aracılığı ile bize ulaştırabilirsiniz.
01.01.2016’sonrasında başlayan projelerde; değişiklik talebi yapılabilmesi için BAPSİS üzerinde gerekli işlemlerin yapılması ve ıslak imzalı halinin de birimimize iletilmesi gerekmektedir. İlgili kılavuz için  tıklayınız.
Yönerge Md.21- Proje kapsamında satın alınacak mal, hizmet ve diğer tüm harcamaların projede yer alması esastır. Projeye ilişkin değişiklikler, proje yürütücüsünün talebine istinaden Komisyonun uygun görüşü ile gerçekleşebilir.Proje süresinin tamamlanmasına üç ay kala, proje yürütücüsü yeni harcama talepleri ile projeye ilişkin değişiklik taleplerinde bulunamaz.
Konu ile ilgili olarak 412 13 52’den Özge Hanım ile iletişime geçebilirsiniz.

14. Projemizden bilgisayar, yazıcı taleplerini nasıl yapıyoruz?
Bilgisayar ile ilgili tüm demirbaş ve sarf malzemeleri satın alınırken, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmış teknik şartnameler geçerlidir. Bilgisayar seçimi yapılırken BAPSİS’ten “BİLGİSAYAR” şeklinde arama gerçekleştirip; ilgili kalemleri seçebilirsiniz. Bilgisayar kasası yanında bir de uygun ekran talebi de yapmalısınız. Hangi tip bilgisayarın, ekranın ve sarf malzemelerinin uygun olup olmadığı ile ilgili bilgiyi 412 15 02’den Bilgi İşlem Dairesi Teknik Hizmetler Şube Müdürü Öğr.Gör.Serat KORSACILAR’dan alabilirsiniz.

15. Talep ettiğimiz malzemenin karşısında sistemde “malzemeniz depodadır” yazıyor. Ne yapmalıyız?
Bu ifade ilgili faturanın sisteme girilmiş olduğunu belirtmektedir.

16. Görevlendirme/ Yolluk ödemeleri için neler yapmak gerekiyor?
Bu konuda detaylı bilgi için BAP Uygulama Esasları s.13,14,15’i inceleyebilirsiniz.
Gerekli evrakların örneklerine formlar sayfasından ulaşabilirsiniz. Yolluk Bildirimi evraklarına Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ve Rektör Onayı aslı (ya da onaylı örneği) eklenmesi gerekmektedir.
Görevlendirme başvurusu ile ilgili 412 13 53 numaralı telefondan Sevim Hanım veya 412 13 79 numaralı telefondan Gürkan Bey’e ulaşabilirsiniz.

17. Ön Ödeme almak ve ön ödemeyi kapatmak için neler yapmak gereklidir?
Bu konuda detaylı bilgi için BAP Uygulama Esasları s.13,14’ü inceleyebilirsiniz.
Konu ile ilgili 412 13 53 numaralı telefondan Sevim Hanım veya 412 13 79 numaralı telefondan Gürkan Bey’e ulaşabilirsiniz.

18. Projemiz için ek süre/ ek bütçe talebi yapabiliyor muyuz? Nasıl yapılmaktadır?
Bu konuda detaylı bilgi için BAP Uygulama Esasları s.9’u inceleyebilirsiniz.
– Bilimsel araştırma projeleri ek süreler dahil en çok otuz altı ay içerisinde tamamlanır. Projeler için verilebilecek ek bütçe proje bütçesinin en fazla %50’si kadar olabilir.
– A Grubu 7. (Hızlı Destek) sırada yer alan ve B.Grubu 2. (Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme)  ve 3.(Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Destekleme) Projeleri için ek süre ve bütçe sağlanmaz.
31.12.2015 öncesinde başlayan projelerde; ek süre/ ek bütçe talebi yapabilmeniz için gerekçelerini de belirterek  şu formu doldurup, evrak kayıt birimi aracılığı ile bize ulaştırabilirsiniz.
01.01.2016 sonrasında başlayan projelerde; ek süre/ ek bütçe talebi yapabilmeniz için BAPSİS üzerinde gerekli işlemlerin yapılması ve ıslak imzalı halinin de birimimize iletilmesi gerekmektedir. İlgili kılavuz için  tıklayınız.

19. Proje bütçesinde onaylanan tüm kalemler satın alındı, bütçede artan tutar ile yeni alım talebi yapabilir miyim?
Onaylanan bütçeler yalnızca proje bütçesinde yer alan mal veya hizmetlerin karşılanmasına yönelik olup, projeler için bütçenin tamamının harcanması zorunluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla, söz konusu mal veya hizmetlerin daha düşük bedel ile temin edilmesi durumu proje yürütücülerinin ek taleplerde bulunması hakkını doğurmamaktadır.

20. Gelişme ve Sonuç Raporu Yazılırken Neler Yapılmalı?
Gelişme ve Sonuç Raporları ile ilgili bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca BAP Sonuç Raporu Yazım Kılavuzunu incelemeniz önerilmektedir. Herhangi bir soru için 0 232 412 13 53 numaralı telefondan Sevim Hanım’a ulaşabilirsiniz.

21. Proje Sonuç Raporları teslim edilirken ne yapmalıyız?
Bu konudaki bilgilere BAP Uygulama Esasları s.10,11’den ulaşabilirsiniz.
Not: Lisansüstü tez projeleri için, ilgili birimlerce onaylanmış tezler de sonuç raporu olarak kabul edilebilir. Tezin başarılı bulunarak tamamlandığına dair ilgili enstitü veya fakülteden alınmış belge  BAPSİS üzerinden yüklenerek ve basılı olarak sonuç raporuna eklenmelidir.

22. Projemizi sonuçlandırdık ve raporları gerekli belgelerle birlikte biriminize yolladık. Bundan sonra ne yapılması gerekiyor?
Hakem ve revizyon süreçlerinden geçen ve olumlu görüş bildirilen sonuç raporları BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır. Proje sonuç raporu verildikten sonra Komisyonda görüşülerek onaylanması halinde kabul edilmiş ve tamamlanmış sayılır.

23. TÜBİTAK proje başvurusunu nereye ve nasıl yapabiliriz?

TÜBİTAK web sayfasından duyurulan şekline göre başvuru yapılabilir. Ayrıca birimimiz web sayfasında faydalanılabilecek linkler yer almaktadır. Başvuru yapıldıktan sonra BAPSİS üzerinden de dış destekli proje kaydının yapılması zorunludur.

24. TÜBİTAK projemiz kabul oldu, harcama yapabilir miyiz?
TÜBİTAK tarafından gönderilen sözleşme imzalanıp, proje ödenek transferi gerçekleştikten sonra harcama yapılabilir. Transfer gerçekleşmeden proje aktif hale geçmiş olmayıp, birimimiz aracılığı ile ön ödeme verilmesi sonrasında harcama yapılması sözkonusu olabilmektedir.

25. TÜBİTAK projemiz ile ilgili olarak; ön ödeme, satın alma, ihale yolu ile yapılacak alımlar, yolluk ödemeleri, burslu öğrenci ödemeleri ve kurum hissesi ile ilgili işlemler için neler yapacağız?
Web sayfamızda yer alan bilgileri ve Tübitak Proje Uygulamaları Kılavuzu’nu incelemeniz önerilmektedir.

26. Ön ödeme alırken malzeme listesi eklenmesi gerekli midir?
Ön ödeme talebi ile birlikte “alınacak malzeme listesi” hazırlanarak, talep edilen malzemelerin proje ile uygunluğu da kontrol edilmektedir. Malzeme listesi eklenmesi projede yer almayan ve proje harcama kalemleri ile uyumlu olmayan malzemelerin alımının önlenmesi açısından gereklidir.

27. Harcamadığımız kalemlerdeki parayı diğer kalemler için harcayabilir miyiz?
Fasıllar arası aktarma taleplerinizi TÜBİTAK’a yazılı olarak göndermeli ve onay almalısınız. İlgili onayı birimimiz personeli ile paylaşmalısınız. TÜBİTAK, TTS’ye ilgili aktarmayı yansıttıktan sonra harcama yapabilirsiniz.

Son Güncelleme : 30.03.2017

Debis Girişi

Kullanıcı: @
Şifre:

 

DEBİS Öğrenci Şifre Değiştirme Arabirimi

DEBİS Personel Şifre Değiştirme için Kampüs Bilgi İşlem birimine gitmeniz gerekmektedir.