Nasıl Başvuru Yapılır?

2018 Yılı Çok Disiplinli Güdümlü Proje başvuruları 02 Mayıs 2018 – 03 Eylül 2018 tarihleri arasında BAPSİS üzerinden yapılabilecektir. Detaylı bilgi için; İlgili dosyayı bu linkten indirebilirsiniz.

 

1) Dokuz Eylül Üniversitesi kadrosunda olup; ilgili alanda doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış bulunan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, uzman ve araştırma görevlisi kadrolarındaki akademik personel proje yürütücüsü olabilir.

2) Proje başvuru ve değerlendirme süreci aşağıdaki şekildedir;
a. Üniversitemiz özgelirleri finansmanlı proje başvuruları; “Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerinin Seçimi, Kabulü, Değerlendirilmesi, Desteklenmesi Ve İzlenmesine İlişkin Yönerge”nin 3’üncü, 12’inci ve 13’üncü maddeleri doğrultusunda BAP Otomasyonu üzerinden gerçekleşecektir. http://bid.deu.edu.tr/deu-otomasyonlar/ adresinden “BAPSİS” bölümüne tıklayarak Debis şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. Proje başvuru, değerlendirme,kabul, izleme , değişiklik ve satın alma işlemlerine ilişkin tüm süreçler otomasyon üzerinden yürütülmektedir. Tüm belgelerin ıslak imzalı olarak BAP Koordinasyon Birimi’ne sunulması zorunludur.

b. Öncelikle Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerinin Seçimi, Kabulü, Değerlendirilmesi, Desteklenmesi Ve İzlenmesine İlişkin Yönerge‘yi ve BAP Uygulama Esasları‘nı inceleyiniz.

c. 27.02.2017 tarihli BAP Komisyon toplantısında alınan karara istinaden;
40.000.-TL ve üzeri bütçeli BAP projesi başvurularında, proje yürütücülerinin mükerrer başlık ve içerikte olmayan; kurumsal dış kaynaklara (Tübitak, İZ-KA, Kalkınma Bakanlığı vb.) 2016 ve 2017 yılı itibariyle başvurusu gerçekleşmiş veya devam eden en az 1(bir) projesi olması zorunludur. Eğer kurumsal dış kaynaklara başvurulan aynı proje ile BAP Koordinasyon Birimine başvuru yapılacaksa, BAP Koordinasyon Birimine başvuru esnasında projenin dış kaynaktan reddedildiğine dair belgenin sunulması gerekmektedir. Aksi takdirde sorumluluk proje yürütücülerine aittir.
40.000.-TL’den daha az bütçeli proje başvurularında dış kaynaklı proje başvuru koşulu yoktur.

d. Proje türleri, başvuru takvimi, üst limitler ve başvuru esnasında istenen belgeler Tablo- 1‘de sunulmuştur. İstenen belge örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.

e. BAP Komisyonu “Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerinin Seçimi, Kabulü, Değerlendirilmesi, Desteklenmesi Ve İzlenmesine İlişkin Yönerge”nin 5’inci maddesinde belirtilen toplanma sıklığına göre toplantıları gerçekleştirecektir.

f. Başvurusu Komisyon gündemine alınmış projeler hakemler ve Komisyon üyelerinin değerlendirmesi sonucu karara bağlanır ve Rektör onayına sunulur. Proje türlerine göre değerlendirme yöntemine ilişkin detaylı bilgiye BAP Uygulama Esasları s.8-9’dan ulaşabilirsiniz.

g. 31.12.2016 tarihi itibarıyla devam eden/sonuçlanmamış projelerin verileri incelendiğinde; 2017 yılında kabul edilecek proje sayılarının bilim dallarına göre dağılımı aşağıdaki şekilde tahmin edilmektedir. Nihai dağılım yıl içerisindeki başvuruların kabulü ile değişebilecektir.

% 50 – Sağlık
% 40 – Fen
% 7 – Sosyal
% 3 – Eğitim

h. 2017 yılında en fazla 5 adet Çok Disiplinli Araştırma Projesi ve en fazla 5 adet Güdümlü Proje kabul edilmesi planlanmaktadır.

3) Yeni otomasyonun kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki dokümanlardan yararlanmanızı önermekteyiz:

BAPSİS Akademisyen Ana Ekranı
BAPSİS Proje Detayları Ekranı
BAPSİS Proje Genel Bilgi Ekranı

Akademik birimler için (Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar vs.) Proje Teslim Alma Ekranı

4) Yüksek lisans ve doktora projeleri öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü, Tıpta Uzmanlık projeleri ise Tıp Fakültesi Dekanlığı, diğer tüm proje türleri yürütücünün kadrosunun veya 13b/4. Madde ile görevlendirmesinin bulunduğu Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Merkez Yönetim Kurullarında onaylandıktan sonra BAP Koordinasyon Birimine sunulur.

Başvurular hakkında daha detaylı bilgi almak için;

İletişim : 412 13 85 Ayşe KAVAS

 

Debis Girişi

Kullanıcı: @
Şifre:

 

DEBİS Öğrenci Şifre Değiştirme Arabirimi

DEBİS Personel Şifre Değiştirme için Kampüs Bilgi İşlem birimine gitmeniz gerekmektedir.