İzmir Kalkınma Ajansı

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir ili özelinde kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmaya, sürdürülebilirliğini sağlamaya katkı sağlayıcı faaliyet ve projelere Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği kapsamında destek olmaktadır.

İZKA tarafından sağlanan destek türleri;

  • Proje Teklif Çağrısı
  • Güdümlü Proje Desteği
  • Doğrudan Faaliyet Desteği
  • Teknik Destek
  • Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği

Her bir destek türüne ilişkin kurallar farklıdır ve her ilan döneminde ilgili destek türüne ilişkin standart kuralların yanı sıra programa özgü bazı kurallar da belirlenebilmektedir.

http://www.izka.org.tr/

Debis Girişi

Kullanıcı: @
Şifre:

 

DEBİS Öğrenci Şifre Değiştirme Arabirimi

DEBİS Personel Şifre Değiştirme için Kampüs Bilgi İşlem birimine gitmeniz gerekmektedir.