Gelişme ve Sonuç Raporları

Gelişme ve Sonuç Raporları Nasıl Hazırlanır?

İletişim : 412 13 53 Sevim KILIÇ

1) Öncelikle http://bid.deu.edu.tr/deu-otomasyonlar/ adresinden “BAPSİS” sistemi üzerinden Proje Rapor Girişi butonunu kullanarak gerekli kayıtları gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

2.1) Gelişim Raporları’nda:
Her 6 altı ayda bir verilmesi gereken proje gelişim raporu, Oracle sisteminden gelişim özeti girişi yapıldıktan sonra, ilgili çıktı ekinde ayrıntılı gelişimi içeren sizin hazırlayacağınız formatta dökümanı birimimize iletmeniz yeterlidir. 2016 yılı ve sonrasında kabul edilen projelerde, gelişim özeti girişi yapıldıktan sonra PDF formatında hazırlanan ayrıntılı rapor sistem üzerinden yüklenebilir.

2.2) Sonuç Raporları’nda:
Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerinin Sonuç Raporlarının yazımında birliği sağlamak amacıyla hazırlanan metni bilgisayarınıza indirmek için ise buraya tıklayınız.

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik“in 8’inci maddesinin 2’inci bendi uyarınca
“Proje yürütücüsü, protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen en geç üç ay içerisinde, araştırma sonuçlarını içeren proje sonuç raporunu Komisyon tarafından belirlenen formata uygun olarak sunar.”

Proje sonuçlandırması yaparken;
a) 2 Adet Ciltlenmiş Sonuç Raporu
b) Sonuç raporlarını içeren 1 Adet CD
c) Proje ile ilgili satın alınmış demirbaş niteliğindeki malzemelerin ilgili birime devredildiğine dair TİF kaydı. [ (Ayniyat) Proje Yürütücüsünün bağlı olduğu fakülteye ait Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi ile irtibata geçiniz. ] d) Projenin sonuçlanmış olduğunu belirten dilekçe ve başarı öyküsü formu’nun [bu dilekçe ve form BAPSİS üzerinde yer almaktadır] evrak kayıt vasıtasıyla birimimize teslim edilmesi gerekmektedir.

3) Bilimsel Çıktılar:

– Projenin herhangi bir aşamasında elde edilen bilimsel çıktıların mutlaka birimimize yazılı ve sistem üzerinden iletilmesi gerekmektedir.
– Proje sonuç raporunun tesliminden sonraki 18 ay içerisinde,  yönergenin 3. Maddesinde yer alan tanıma uygun bilimsel çıktısı olmayan proje yürütücülerine 2 (iki) yıl süresince araştırma projeleri ile ilgili yürütücü olarak görev ya da destek verilmez.
– A Grubu 4., 7. Ve B Grubu 2. Sırada yer alan proje türlerinin bilimsel çıktı zorunluluğu yoktur. A Grubu 8. Sırada yer alan projelerin Mülkiyet Hakkı ve Patent/ Faydalı Model / vb. başvurusu zorunludur.
– BAP Koordinasyon Birimince desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen bilimsel çıktıda “Bu çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje Numarası: ….” (“This work was supported by Dokuz Eylül University Scientific Research Coordination Unit. Project Number: ….”) şeklinde veya benzer anlama gelecek bir ibareye yer verilmesi şarttır.Aksi durumda proje ekibinde görev alan Üniversite personeli 2 (iki) yıl süre ile BAP desteklerinden yararlanamaz.

Debis Girişi

Kullanıcı: @
Şifre:

 

DEBİS Öğrenci Şifre Değiştirme Arabirimi

DEBİS Personel Şifre Değiştirme için Kampüs Bilgi İşlem birimine gitmeniz gerekmektedir.