TÜBİTAK, UDAP ve TAGEM Projeleri için duyuru

05-02-2018

Proje ödeme süreçleri; 2017/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi Eylem Planı (2017-2020) çerçevesince Muhasebe Yönetim Sistemi (MYS) üzerinden gerçekleştirilecektir.

Ödeme belgelerinde imzası olan Harcama Yetkilileri (Proje Yürütücüleri) ile Gerçekleştirme Görevlileri; yönetim tarafından MYS üzerinde yetkilendirilerek https://mys.muhasebat.gov.tr/login adresi üzerinden sisteme erişim sağlayabileceklerdir. (Yetkilendirme işlemi için maliyekimlik@muhasebat.gov.tr adresinden Dokuz Eylül Üniversitesi e-posta hesaplarına aktivasyon linki gönderilecektir.)

MYS üzerinde gerçekleştirme görevlisi; ödeme emri belgesi hazırlayarak belge eklerini tarayıp sisteme yükleyecek ve Harcama Yetkilisinin onayına sunacak; Harcama Yetkisi (Proje Yürütücüleri) de hazırlanan ödeme emri belgesini onaylayıp sistem üzerinden Muhasebeye göndereceklerdir.

İkinci bir düzenleme yapılana kadar belgelerin basılı (ıslak imzalı) olarak hazırlanıp Koordinatörümüze gönderilmesine devam edilecektir.

Burs ve PTİ ödemeleri; o dönemde ödeme alacak tüm hak sahipleri için bir ödeme emri belgesiyle tek seferde gerçekleştirilebilecektir.

Burs ödemeleri için kullanılan Bursiyer Bilgi Formları, TÜBİTAK tarafından güncellendiği için bu yıldan itibaren aşağıdaki linklerde yer alan formlar kullanılacaktır:
–  Bursiyer Bilgi Formu (Lisans)
Bursiyer Bilgi Formu (Lisansüstü)
Bursiyer Bilgi Formu (Post-Doktora)


Debis Girişi

Kullanıcı: @
Şifre:

 

DEBİS Öğrenci Şifre Değiştirme Arabirimi

DEBİS Personel Şifre Değiştirme için Kampüs Bilgi İşlem birimine gitmeniz gerekmektedir.